Το νέο Μουσείο της Ακρόπολης ( Αύλειος χώρος | Είσοδος στον αύλειο χώρο )
Click and Drag Mouse to navigate in the Panorama | (Ctrl / Shift & Scroll Wheel = Zoom out / in)
Viewer:
Get the Flash Player to see this player.
Close